Recerques ICA

Una força còsmica: Sabers i experiències al voltant del vent de tramuntana

La idea d’aquest projecte és explorar la relació entre la gent de l’Empordà i el vent de tramuntana. La recerca intenta posar en valor la memòria oral i el coneixement popular sobre aquest vent alhora que intenta entendre la multiplicitat d’experiències i efectes que aquest fenomen meteorològic té sobre la gent.

Durant el transcurs de la recerca, l’investigador tracta de buscar històries de gent connectades al vent de tramuntana al voltant de la comarca de l’Alt Empordà.

La recerca s’ha basat en recreacions d’experiències viscudes amb el vent a través de fotografia i vídeo; s’han fet retrats col·laboratius amb persones on intentem visualitzar la sensació que els hi dona la tramuntana; també s’han portat a terme tallers de dibuix, fotografia i vídeo amb infants on hem intentat recrear el que el vent els hi fa sentir i s’han elaborat paisatges “íntims” on s’han fotografiat llocs que han aparegut durant converses amb la gent implicada i que configuren un espai on contextualitzar les històries.

Finalment, s’ha creat una metodologia de treball que ha permès visualitzar la tramuntana d’una manera col·laborativa, intentat anar més enllà del estereotip sobre la tramuntana i entendre com el vent afecta en un espai més íntim, personal i quotidià. Al mateix temps, es crea un espai molt interessant d’estudi en el acte de fotografiar i recrear històries i aquest espai permet crear una altra realitat, inspirada en la tramuntana, facilitant trobar altres maneres de (re)pensar i de representar tramuntana