Recerques ICA

Secret, adultocràcia i experiències religioses entorn dels Reis d’Orient a Agramunt

Els Reis d’Orient és una festivitat amb una participació quasi total de la societat catalana. A més, és una celebració orientada envers als infants.
Malgrat això, són poques les recerques que posen l’èmfasi en aquests últims. A més, tot i que la tendència fa anys que canvia, els estudis fets entorn del patrimoni acostumen -encara avui en dia- a centrar-se més en les expressions culturals folklòriques, corresponent a una idea d’identitat basada en el romanticisme, que no pas en com afecten aquestes pràctiques en la quotidianitat i la construcció d’un món ordenat i sistemàtic.
L’estudi es proposa conèixer quin és el paper del secret dels Reis d’Orient en
les relacions entre infants i adults a la vila d’Agramunt.
El secret, doncs segrega qui té l’accés a la transparència de la construcció
d’aquest bagatge, i qui té aquest accés restringit. En aquest sentit, considerem que els antecedents d’estudis en antropologia de festivitats similars (Levi- Strauss, 2001 [1952]) ofereixen un punt d’inici. Tant com per entendre el rol social de la pràctica i el sentit del seu enfocament en la infantesa, com per la seva preocupació per entendre la festivitat dins del seu context social contemporani.
Així doncs, podem concloure que la màgia dels Reis d’Orient és, en realitat,
inseparable dels múltiples jocs que ofereix el secret.