Recerques ICA

REC COMTAL. Una arqueologia social de Barcelona

El projecte “Rec Comtal” ha proposat una arqueologia social transversal de
Barcelona, a través d’ un element urbanístic clau en la història de la ciutat: l’antic Rec Comtal, una infraestructura hidràulica que proveïa d’ aigua a la ciutat.
L’origen de Rec és difícil d’identificar, ja que s’ hi sobreposen obres de
diferents períodes, des de l’ aqüeducte romà a les sèquies medievals, i obres de millora posteriors. Durant els últims dos segles, degut a la urbanització
accelerada de Barcelona, el Rec ha desaparegut físicament en l’ entramat de
les conduccions d’ aigua i el clavegueram de la metròpolis. Tanmateix es pot dir que és una de les infraestructures humanes de la ciutat de Barcelona que més petja ha deixat en la memòria i el patrimoni col·lectiu dels barcelonins.
L’ objectiu d’aquest projecte ha estat intentar entendre com els usos de la
història i el patrimoni afecten, en el present, els barris i col·lectius que viuen avui sobre el traçat del que un dia va ser el Rec Comtal. La nostra proposta ha estat partir del Rec com a fil conductor que posa en relació una sèrie de problemàtiques particulars, que travessen la ciutat de nord a sud, de la perifèria al centre, oferint una visió transversal i interrelacionada d’ aquestes problemàtiques, i donar veu als veïns.

Arxius relacionats

Teaser EL REC COMTAL. Una arqueologia social de Barcelona

L′antic Rec Comtal és una infraestructura hidràulica que proveïa d’ aigua a la ciutat de Barcelona. L’ origen de Rec es difícil d’identificar, ja que es sobreposen obres de diferents períodes. Durant els últims dos segles, degut a la urbanització accelerada de Barcelona, el Rec ha anat desapareixent d sota l’ entramat de les conduccions d’ aigua i el clavegueram de la metròpolis. Tanmateix es pot dir que es una de les infraestructures humanes que més petja ha deixat en la memòria i el patrimoni col·lectiu dels barcelonins.