Recerques ICA

REC COMTAL: patrimoni i cultura de l’aigua a Barcelona

L′antic Rec Comtal és una infraestructura hidràulica que proveïa d’aigua a la ciutat de Barcelona. L’origen del Rec és difícil d’identificar, ja que es sobreposen obres de diferents períodes. Durant els últims dos segles, degut a la urbanització accelerada de Barcelona, el Rec ha anat desapareixent de sota l’entramat de les conduccions d’aigua i el clavegueram de la metròpolis.
Tanmateix es pot dir que és una de les infraestructures humanes que més petja ha deixat en la memòria i el patrimoni col·lectiu dels barcelonins. El projecte Rec Comtal: El patrimoni de l’ aigua a Barcelona dóna continuïtat al projecte Rec Comtal: Una arqueologia social de Barcelona (2016).

Aquest projecte proposa donar visibilitat a la problemàtica que s’està constituint al voltant del Rec Comtal. No tracta només de reivindicar el patrimoni material del Rec, sinó també el patrimoni immaterial i obrir un debat sobre la propietat i usos de l’aigua i les seves infraestructures. El nostre objectiu fonamental és donar veu i imatge als veïns dels barris en aquestes problemàtiques.

Arxius relacionats

Article El Rec Comtal: Infraestructures i imaginari de l’aigua a Barcelona. Autor: Roger Sansi. Publicat a la Revista d’Etnologia de Catalunya, núm. 43 (2018), pàg. 235-246.

Projecte Rec Comtal: Una arqueologia social de Barcelona (2016)