Recerques ICA

Procedència “El Maresme”: resignificació d’una denominació d’origen i valorització del producte local. Estudi antropològic i històric de la patrimonialització del producte agrícola maresmenc

Aquest projecte s’ha fixat en les estratègies de valorització del producte agrícola local de la comarca del Maresme. Per indagar en la seva conservació com a part del patrimoni etnològic comarcal ens hem fixat en tres àmbits sobre els quals hem dut a terme el treball de camp etnogràfic: Productors, institucions locals i restauració de la comarca.

Aquests eixos ens han permès aprofundir tant en l’organització dels productors locals com en les estratègies de difusió del producte, ambdues confluint en l’objectiu de valoritzar el producte maresmenc i la seva procedència. Aquesta aproximació s’ha valgut també d’un precedent històric a la comarca, les “Mataró potatoes”. Una iniciativa pagesa que roman a la memòria col·lectiva local i actua com a referent per a resignificar una denominació d’origen històrica que es posa de manifest a dia d’avui en el segell “Producte del Maresme” per mitjà d’una àmplia gamma d’expressions.

El present projecte es basa en una metodologia etno-històrica, buidatge de fonts primàries documentals i treball de camp etnogràfic amb diferents actors que responen als tres àmbits de la recerca etnogràfica: Productors, institucions locals i restauració de la comarca.