Recerques ICA

Pràctiques i tècniques de la clandestinitat a Catalunya. Lluites secretes II (1939-1977)

Aquesta proposta aspira a sostenir la recerca ja en marxa a propòsit de les formes que adoptà la lluita clandestina durant el període franquista, és a dir, les tècniques d’ocultació que permeteren als resistents antifeixistes preparar i dur a terme la seva activitat combativa, a redós de la vigilància de la policia i els seus col·laboradors. Es tracta d’insistir en la compilació, classificació i l’anàlisi de dades desenvolupada des fa un any, en el marc de l’anterior convocatòria de subvencions per la restitució de la memòria democràtica, els resultats de la qual han estat lliurats. La investigació consistiria a continuar collint testimonis personals sobre les normes de seguretat que possibilitaven als activistes antifranquistes passar desapercebuts, les estratègies de dissimulació que facilitaven una invisibilització de la qual depenia la seva seguretat. La manca d’observació d’aquests principis de secretisme i discreció podia implicar la detenció, la tortura, àdhuc la mort i, el que podia ser fins i tot pitjor, la posada en perill d’altres persones i de xarxes senceres de resistència.

Arxius relacionats

Lluites secretes. La cultura de la clandestinitat a Catalunya (1939-1977). Manuel Delgado, Jofre Padullés i Gerard Horta (eds). Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2012.

Del 1939 al 1977, milers de dones i d’homes que s’oposaven al règim franquista van haver d’aprendre a viure ocultant la seva identitat tant per protegir-se ells mateixos com per emparar les persones del seu entorn. Amb claredat i exactitud, Lluites secretes revela les tècniques d’ocultació i les normes de seguretat que van permetre a la resistència antifranquista organitzar-se per combatre la dictadura feixista. A l’ombra d’una vida quotidiana estretament controlada per la policia política i els seus confidents, rodava un món paral·lel de moviments, trobades i accions que es planificaven i s’executaven amb una reserva total. Aquesta obra no sols s’endinsa en un univers soterrat a la força, fet de lluita i de generositat, sinó que reflexiona sobre la funció estructuradora que té el secret en qualsevol societat. A més dels directors, els coautors de l’obra han estat Andrés Antebi, Edurne Bagué, Pablo González Morandi, José Luis Carol, Imma Àvalos, José Manuel Rúa