Recerques ICA

Ocupacions insolents de l’espai públic. El civisme i les noves formes de participació ciutadana a les manifestacions de protesta

El 2014, de les nombroses manifestacions produïdes a Catalunya, per les seves singularitats, tant pel que fa a les seves motivacions, desenvolupament com conseqüències, ens trobem amb dos episodis especialment rellevants.

Aquest són, d’una banda, les produïdes després del desallotjament del Centre Social Autogestionat Can Vies, al que seguiren diversos dies de forts enfrontaments entre manifestants i forces de seguretat. I per altra, la celebrada en motiu de la diada nacional de Catalunya, l’Onze de Setembre.

Aquests dos episodis, inevitablement, s’han convertit en els eixos centrals de la recerca, esdevenint els fenòmens etnogràfics principals a estudiar. Així mateix, per a la seva realització, donada la novetat que, en bona mesura, suposa l’atenció a aquesta tipologia de fenòmens per part de l’antropologia, s’ha realitzat un seminari en torn a qüestions metodològiques per tal de que ens permetés atendre amb majors garanties a aquestes situacions alhora tant intenses i volàtils.