Recerques ICA

Narratives del paisatge cultural a la falda de la Serra de Cardó i Boix

Es tracta d’una investigació sobre l’espai a les serres de Cardó i el Boix, una etnografia que analitza els usos dels comuns i les activitats que les comunitats realitzen en relació a aquesta àrea. S’aporta una visió diacrònica i una reflexió sobre la intervenció de les persones en el medi natural.