Recerques ICA

Museus Etnològic i de Cultures de Barcelona, antropologia i educació

El propòsit d’aquest projecte és el de conèixer quins elements, al marge de l’antropologia, cal tenir en compte alhora de dissenyar aquest servei. Aquestes consideracions es refereixen a aspectes didàctics i pedagògics i d’organització del servei.