Recerques ICA

LIMEN. El museu com a institució social

El projecte desenvolupa i proposa una reflexió sobre la institució artística a cavall de dues tradicions culturals plenament vigents en l’actualitat: la corrent artística que, des del dadaisme, problematitza les relacions entre l’art i la vida i l’impuls investigador al voltant de l’autoritat institucional propiciat pels estudis crítics en les darreres dècades del segle XX. La intenció del treball és la de projectar sobre el propi museu algunes qüestions contemporànies que el posen en entredit i en les que evita emmirallar-se tot i que, sovint,  aquestes  preguntes centrin les exhibicions i estudis que en ell s’hi organitzen.