Recerques ICA

LES SETZE PORTES DE COLLSEROLA. Natura, urbanisme i vida quotidiana als barris de Penitents i Vallcarca (Perspectiva etnogràfica)

Aquest projecte està fonamentat de forma prioritària en les dades obtingudes durant el treball de camp dut a terme al barri de Penitents. Tanmateix, la recerca documental a l’Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, l’Arxiu Històric de Barcelona, l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i l’Arxiu Intermedi que custodia el padró municipal d’habitants, així com bibliogràfica han estat imprescindibles per a la millor comprensió de la transformació social de la zona, des de mitjans del segle passat fins l’actualitat. El període de treball de camp s’ha dividit en dos fases.

En la primera (dos mesos aproximadament), la prioritat ha estat copsar la realitat d’un barri fins el moment desconegut, visitant la zona tres cops per setmana. Així s’han pogut conèixer les infraestructures i serveis amb que compta, el tipus de construccions i la seva imbricació amb el medi, la vida i sociabilitat al carrer (ús de les places públiques, per exemple, quan existeixen) la dinàmica en les zones de transició cap els barris limítrofs, etc, és a dir, el ritme d’un barri singular per la seva proximitat amb la muntanya. En la segona (set mesos), la contextualització de la realitat local s’ha deixat en un segon pla per incidir en l’experiència de vida de la població. Amb aquest objectiu s’han visitat diverses associacions i entitats, com l’Associació de Dones Mas Falcó-Penitents, el Casal d’Avis Penitents, i s’ha assistit a les reunions del Consell de Barri celebrades a les dependències del Parc Sanitari Pere Virgili. Les primeres trobades que han tingut lloc en aquests espais han derivat en trobades posteriors  que han afavorit la generació paral·lela de nous contactes que han estat fonamentals per conèixer la rellevància de la muntanya (i allò que es considera natural)  en la vida quotidiana al barri de Penitents. Les dades obtingudes en aquest treball de camp original s’han contrastat amb les dades obtingudes en una recerca anterior centrada en el barri de Vallcarca.