Recerques ICA

Les Mare de Déu africanes de Modest Gené a Catalunya i Guinea Equatorial. Un estudi comparatiu des de l’antropologia i la història

L’estudi versa sobre les Mare de Déu africanes de Modest Gené i del seu culte, que té una doble vessant històrica i etnogràfica. D’una banda, contempla la contextualització històrica de la figura de l’escultor català Modest Gené, una figura que relliga el món local (Reus), on inicià la seva carrera, i l’esfera internacional (Guinea Equatorial), on morí l’any 1983. Per entendre aquesta trajectòria cal analitzar les relacions entre Catalunya i Guinea Equatorial, i per tant, endinsar-se en aspectes concrets dels estudis
colonials.

D’altra banda, aquesta recerca inclou l’estudi etnogràfic del patrimoni artístic generat per l’autor i dels seus usos i significats històrics i contemporanis, especialment en el que fa referència a la imatge religiosa de la Mare de Déu negra que Modest Gené va crear durant la seva etapa africana. Pretenem analitzar la resignificació de la imatge de la Mare de Déu negra per part del propi autor així com per part dels diferents grups
ètnics de guinea Equatorial des d’una vessant etnohistòrica, fent èmfasi en el retorn del culte a aquesta verge en el context de migració i diàspora de la Catalunya actual.

Arxius relacionats

Documental Mmë Bisila. Directors Cel Muñoz i Roger Canals