Recerques ICA

Gegants i geganters a la recuperació festiva del carrer després de la dictadura franquista

L’objectiu de la recerca ha estat documentar la forma com la recuperació democràtica del carrer als barris populars amb la restauració de la democràcia formal va conèixer una expressió especialment intensa en el camp festiu i de cultura popular. Més específicament encara, ens ha interessat la invenció de gegants i la constitució de colles geganteres. Tot sempre vinculant-lo amb el paper de les Associacions de Veïns i la tradició de lluita urbana que representaven i que era indeslligable del clima polític que servia de rerefons i el paper hegemònic que jugaren els comunistes i corrents ideològiques com el ja esmentat marxisme gramscià i la seva noció de cultura popular. A partir d’aquí, hem seguit el contenciós entre les iniciatives produïdes a nivell de barris en el camp geganter i la tasca unificadora de l’aparell festiu de l’Ajuntament.