Recerques ICA

Fites, cartells i runes. Coneixements oblidats i marques invisibilitzades en paisatges d’alta muntanya al peu de la Bonaigua (Vall d’Aran i Pallars Sobirà)

El present estudi pretenia revelar un seguit de coneixements locals que s’amaguen darrere de marques —fites, cartells i runes— que han quedat en desús i que, malgrat seguir presents en paisatges rurals d’alta muntanya, comencen a esvair-se de la consciència de la majoria dels habitants locals, alhora que passen desapercebudes pels nombrosos visitants que les freqüenten com a turistes.

El treball de camp va permetre constatar a través de diversos encontres etnogràfics amb informants de les regions aranesa i pallaresa el perill que les fites passin a ser pedres, que les runes passin a ser runa i que els cartells acabin invisibilitzant determinades capes i significats dels territoris i paisatges de l’àrea d’estudi.

L’objectiu principal, doncs, no va consistir tant en realitzar una recopilació exhaustiva de topònims i elements materials que conformen el paisatge, sinó més aviat en traçar connexions espacio-temporals entre aquests noms i marques i els coneixements i pràctiques associades.