Recerques ICA

FANTASMES DE MEMÒRIA. Tradicions i actualitat de les històries d’apareguts i desapareguts al poble abandonat de la Mussara (Baix Camp)

Les històries d’aparicions i desaparicions, fenòmens paranormals, portals a altres dimensions, etc., són aspectes que fan referència a l’existència d’altres mons, diferents a la realitat visible i tangible, i a la manera en què les persones es relacionen amb l’invisible, entre llegendes i tradicions del passat i les noves formes que prenen en l’actualitat les empremtes de la memòria i les impregnacions d’altres universos considerats reals o simbòlics, entre els quals el món virtual associat a les noves tecnologies juga un paper important.

L’interès pels llocs considerats encantats, espais transicionals on se centren les narratives d’experiències viscudes en relació a altres dimensions de l’àmbit de l’invisible, ha existit al llarg de la història, però ha anat augmentant els últims anys.

Aquesta investigació intenta, a partir de les narracions de diferents persones sobre les seves experiències i percepcions envers les històries i llegendes entorn del poble abandonat de la Mussara, al Baix Camp de Tarragona, objecte d’estudi de la recerca, que circulen a la xarxa, valorar el sentit que a la societat catalana actual tenen les percepcions de fenòmens considerats paranormals i els llocs associats, portals a altres dimensions -universos simbòlics del social- i que fan referència a presències i absències, emergències de deutes pendents de la història i la memòria del passat i preocupacions de la societat per explicar l’inexplicable, donant sentit de transcendència a la vulnerabilitat humana, així como la connexió entre les creences del passat i del present, nous i vells imaginaris de la societat.