Recerques ICA

Els cantereres de Miravet. Entre l’argila i els diners

El projecte d’investigació es va fonamentar en un treball de camp de tall etnogràfic al municipi de Miravet.

La investigació buscava aprofundir en discussions teòriques de la disciplina antropològica. Per això proposàvem un diàleg amb autores de la disciplina, sobretot en relació amb processos de creació, materials i materialitat i també en temes de persona i cultura. Així, per exemple, ens vam realitzar preguntes de tipus: Quina forma adquireixen els processos de creació dels terrissaires, avui dia, a Miravet? Quin paper juguen els materials en la creació de les seves peces de ceràmica? I, quin sentit té que el fang, enmig del procés de creació, tingui unes possibilitats d’interacció més àmplies que les que posseeix per fora d’aquest itinerari de creació?, què comporta que aquest tingui vida, que mani o arribi ser agressiu en el treball de la terrissa?