Recerques ICA

El valor del patrimoni cultural en els productes pesquers. Documental: Vides de sal

Audiovisual etnogràfic basat amb les recerques científiques que, sobre la pesca, ha realitzat entre 2003 i 2021 la investigadora principal del projecte. L’audiovisual, que porta per títol “vides de sal”, presenta un retrat viu, actual i realista de la situació de la pesca i de la seva gent partint de diferents experiències i trajectòries de vida. Es mostra quins són els reptes i les dificultats a les que ha de fer front el sector en un context de sobreexplotació dels recursos, canvi climàtic i creixement accelerat de la indústria turística i activitats econòmiques marítimes al territori català. Però també es mostren les oportunitats i iniciatives que en els darrers anys han anat emergint per continuar donant servei a la societat, per assegurar l’aprovisionament d’una alimentació sana i de proximitat, i mantenir uns mitjans i un estil de vida molt arrelats a la identitat i la cultura dels pobles de la costa. L’audiovisual fa un recorregut per diferents ports de la costa catalana des del Port de la Selva fins a les Terres de l’Ebre. I fa una aproximació a l’activitat de la pesca passant per tota la cadena de valor i donant veu a tots i cadascun dels actors socials que hi intervenen. Es fa especial menció a les relacions de gènere per tal de donar visibilitat a grups socials molt vinculats a l’activitat de la pesca i la “cultura del peix”, però sovint força ignorats.

La finalitat del projecte és donar valor a l’audiovisual etnogràfic com a eina per connectar la ciència a la societat; i transferir coneixements amb el suport d’entitats, com ara els museus, amb la vocació d’implicar als actors socials en els processos de transformació social que han de donar resposta a les problemàtiques de la societat contemporània. El projecte ha comptat amb part de l’esponsorització per part del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, Museu de Palamós, Museu Marítim de Barcelona, i la col·laboració del Museu de la Mediterrània i Museu de Terres de l’Ebre.