Recerques ICA

El secret i la societat secreta. Lluita antifranquista a Catalunya

L’antifranquisme com a conglomerat de moviments socials de resistència gaudeix d’una atenció historiogràfica abundant que ha aportat informacions importants a propòsit dels seus protagonistes i llur activitat, constatant les compartimentacions partidistes, les controvèrsies ideològiques, els esdeveniments concrets, les lògiques i les dinàmiques polítiques que permetien diferenciar etapes.

Ara bé, a banda d’aquestes aportacions que tracten l’antifranquisme com a part de la història de les institucions polítiques, apareix un gran buit pel que fa a estudis que prestin atenció a la manera com tota aquesta activitat es duia a terme, és a dir, les tècniques concretes d’ocultació, les estratègies de camuflatge, les competències per assolir la invisibilitat en els diferents espais d’exposició com ara la plaça, el carrer i tota mena d’espais públics i semipúblics.

La singularitat d’aquesta recerca rau a aplicar a l’estudi de la lluita contra la dictadura franquista enfocaments específicament antropològics, en la mesura que emfatitzen tant la dimensió tecnològico-material —les maneres de lluitar, els seus instruments, el “com” de la lluita— i la comparació intercultural, associada en aquest cas al secret com a recurs i codi culturalment pautats.