Recerques ICA

El patrimoni de la pesca artesanal per al desenvolupament sostenible

Aquest projecte es proposava recollir el patrimoni cultural de la pesca
artesanal dels ports pesquers més representatius de la costa gironina i Maresme (Roses, L’escala i L’Estartit, Palamós, St. Feliu de Guíxols, Blanes, Arenys de Mar, Mataró), en vistes a donar valor i donar a conèixer aquest tipus de pesquera que ha de servir per promoure iniciatives que han d’afavorir el desenvolupament sostenible del sector. El patrimoni de la pesca artesanal reflecteix i simbolitza l’adaptació mútua a través del temps entre l’home i el seu entorn, les actituds i les seves relacions amb l’entorn.

Vist des d’aquesta perspectiva, el patrimoni cultural demostra el vincle indissoluble entre la cultura i la natura, que, enlloc d’existir en àmbits separats interactuen.

El patrimoni cultural, per tant, està lligat a la vida de les comunitats i està
totalment integrat en els processos socials, econòmics i ambientals, pel que és una part integral de l’experiència quotidiana de les persones. Com a resultat, qualsevol esforç destinat a protegir el medi ambient i millorar el benestar social i econòmic de les comunitats ha de tenir en compte el patrimoni cultural i les oportunitats que pot oferir quan s’aprofita el seu potencial, però també els desafiaments associats amb el seu ús inadequat.

Així aquest projecte pretén recollir aquest llegat cultural que representa la
pesca artesanal per tal de fixar-lo, donar-li valor, difondre’l i utilitzar-lo per promoure la pesca artesanal sostenible i ajudar-la a trobar alternatives que
afavoreixin al seu desenvolupament per a que continuï sent un mitjà de vida.

Arxius relacionats

Tríptic: Pesca artesanal sostenible, patrimoni cultural i natural