Recerques ICA

DONES DEL CARRER. Immigració, canvi urbanístic i prostitució a Barcelona

L’objectiu del projecte és, en una primera instància, conèixer in situ la manera com es produeix la pràctica de la prostitució de carrer per part de dones procedents de la immigració internacional, en un determinat marc morfològic –certs carrers i places de la part vella de la ciutat de Barcelona i els seus llindars– i amb relació a la forma i els indrets on aquestes activitats han tingut lloc tradicionalment. Es vol establir la manera com es donen sobre el terreny les relacions entre les prostitutes en funció del seu origen i entre elles i els clients, els veïns i veïnes, les forces de seguretat, els proxenetes, els i les professionals d’atenció social, etc. Més enllà d’aquesta finalitat immediata –saber com es produeixen en el seu escenari natural determinades situacions considerades problemàtiques–, es tracta de contribuir a elaborar diagnòstics entorn de les condicions de vida i de treball de les dones  que es dediquen a la prostitució de carrer, i com els afecten canvis urbanístics i  normatives municipals en matèria de civisme i apropiació de l’espai públic urbà. S’entén que el coneixement directe d’aquesta realitat social, i sobretot la manera com les seves protagonistes interpreten i avaluen la seva experiència vital, haurien de ser elements inexcusables amb vista a dissenyar polítiques administratives que millorin l’accessibilitat i l’eficàcia dels serveis socials destinades a elles, que matisin com cal les actuacions policíaques i que minvin al màxim possible la seva situació d’extrema vulnerabilitat social. La finalitat d’aquest plantejament és garantir que les actuacions públiques en els àmbits que ens ocupen tindran en compte la realitat de persones a les quals, als marcatges denegatoris que les afecten com a immigrants, se’ls afegeixen els que deriven de la seva condició de dones i, encara molt més, de treballadores sexuals sotmeses a formes extremes d’explotació laboral i desconsideració social.

Arxius relacionats

Dones del carrer. Canvi urbanístic i treball sexual a Barcelona (2005-2009) (Temes d’Etnologia de Catalunya) 2012. Autors/es: Eva Sirvent i Jordi Carreras.

Aquesta monografia és el resultat del treball d’investigació fet entres els anys 2006-2009 pels seus autors, Eva Sirvent i Jordi Carreras, de l’Institut Catalàd’Antropologia, en el marc de les convocatòries de recerca de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Recull del testimoni de treballadores sexuals immerses en un procés de canvi profund arran de fenòmens com la immigració i les modificacions urbanístiques a Barcelona, persones que tracten de defensar el seumode de vida dels embats institucionals mitjançant el desplegament de tàctiquesde resistència diverses.

Disponible a: http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/423620/IPEC-TE-023.pdf?sequence=1&isAllowed=y