Recerques ICA

Aparicions i històries de fantasmes en el Baix Empordà. Expressions actuals de la tradició fantàstica empordanesa

Al Baix Empordà les llegendes de fantasmes, éssers fantàstics i llocs encantats tenen una llarga història i tradició. Actualment −i de manera similar al que succeeix en altres societats contemporànies del món occidental− les experiències i les creences vinculades a entitats espirituals, actualitzades i adaptades a les pautes culturals del present, segueixen formant part de la cultura catalana. Prenent com a punt de partida l’imaginari empordanès, la investigació aborda les històries actuals de fantasmes a través de l’estudi etnogràfic d’un grup de gironins dedicat a l’experimentació i a la recerca de contacte amb les dimensions del món invisible. El grup escollit és una mostra representativa d’un significatiu i creixent nombre de persones que comparteixen i debaten suggerents narratives, elaborades amb elements provinents de la ciència i de les noves espiritualitats, per tal de proporcionar respostes a preocupacions fonamentals de l’existència humana habitualment absents de les agendes dels estaments tradicionals del “coneixement legitimat”. De forma similar a les antigues llegendes, les narratives contemporànies de fantasmes proporcionen coneixements no convencionals però útils per comprendre i interpretar comunitats socials en què els vius conviuen amb els seus morts.