Recerques ICA

Pla de la Ribera: el veinat contra la dictadura

Equip investigador:

Stefano Portelli, Núria Sánchez Armengol, Ulrike Viccaro, membres del Grup Etnografia dels Espais Públics i Perifèries Urbanes de l’Institut Català d’Antropologia (ICA).