Recerques ICA

LIMEN. El museu com a institució social

Equip investigador:

Comissaris i directors de continguts: Manuel Delgado Ruiz i Andrea Corachán Camús.
Equip d’investigadors: Manuel Delgado, Alberto López Bargados, Gerard Horta i Francesca Nucci - Grup de Treball Etnografia dels Espais Públics (GTEEP-ICA)
Artista visual: Andrea Corachán Camús
Fotògraf: Burkhard Schittny

Pla de la Ribera: el veinat contra la dictadura

Equip investigador:

Stefano Portelli, Núria Sánchez Armengol, Ulrike Viccaro, membres del Grup Etnografia dels Espais Públics i Perifèries Urbanes de l’Institut Català d’Antropologia (ICA).