quaderns

Revista anual

A partir del 2019, la revista Quaderns, Sèrie monogràfics passarà a editar-se en versió digital.

QuAderns 20 (2004). Sèrie monogràfics

Nacions vs. estats

Coordinat per Sílvia Bofill i Gerard Horta