quaderns-e

Consell de redacció

Natalia Alonso Rey – Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d’Antropologia
Mireia Campanera Reig – Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d’Antropologia
Rosy Lázaro – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia
Fabiola Mancinelli – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia
María Offenhenden – Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d’Antropologia

15 (2) 2010

Miscel·lània

Coordinat per Gemma Celigueta i Mònica Martínez Mauri