Publicacions

Quaderns

Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia és una revista de comunicació i debat científic adreçada als antropòlegs i les antropòlogues socials. L’objectiu principal és crear un espai de discussió àgil i dinàmica sobre els temes d’interès en l’àmbit de l’antropologia.

L’any 1980 va aparèixer el primer número dels “Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia”. Durant aquests anys Quaderns ha estat un instrument d’expressió de dues generacions d’antropòlegs i antropòlogues catalans que hi han aportat i confiat els seus textos, i a més, també, d’autors d’altres tradicions nacionals, com ara David Gilmore, Louis Assier-Andreu, Stanley Brandes, Julian Pitt-Rivers, James W. Fernandez, Norbert Elias, Claudia Fonseca, Claude Lévi-Strauss, per esmentar-ne en ordre cronològic només alguns. 

A partir del 2019, comença una nova etapa per a la revista, la versió Quaderns en format paper deixarà d’editar-se, i la revista passarà a publicar-se únicament en versió digital, mantenint, però, el nom de Quaderns.