Publicacions

Quaderns

Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia és una revista de comunicació i debat científic adreçada als antropòlegs i les antropòlogues socials. L’objectiu principal és crear un espai de discussió àgil i dinàmica sobre els temes d’interès en l’àmbit de l’antropologia.

De 1980 a 2018: publicació en paper.
A partir de 2019: publicació digital.

L’any 1980 va aparèixer el primer número dels “Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia”. Durant aquests anys Quaderns ha estat un instrument d’expressió de dues generacions d’antropòlegs i antropòlogues catalans que hi han aportat i confiat els seus textos, i a més, també, d’autors d’altres tradicions nacionals, com ara David Gilmore, Louis Assier-Andreu, Stanley Brandes, Julian Pitt-Rivers, James W. Fernandez, Norbert Elias, Claudia Fonseca, Claude Lévi-Strauss, per esmentar-ne en ordre cronològic només alguns. 

A partir del 2019, comença una nova etapa per a la revista, la versió Quaderns en format paper deixa d’editar-se, i la revista passa a publicar-se únicament en versió digital (OJS), mantenint, però, el nom de Quaderns.
Disponible a: https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/index

QUADERNS 36 (1) (2020). NOVA ÈPOCA. SÈRIE MONOGRÀFICS

Salut i espiritualitat

Coordinat per Maria Albert i Montserrat Pulido

QuAderns 20 (2004). Sèrie monogràfics

Nacions vs. estats

Coordinat per Sílvia Bofill i Gerard Horta