Publicacions

Quaderns-e

Quaderns-e és una revista electrònica d’accés lliure dirigida als antropòlegs i les antropòlogues socials amb l’objectiu principal de crear un espai internacional de debat i discussió sobre la nostra disciplina.

Publicació del 2003 al 2018

Quaderns-e és una revista electrònica d’accés lliure dirigida als antropòlegs i les antropòlogues socials amb l’objectiu principal de crear un espai internacional de debat i discussió sobre la nostra disciplina. La revista s’edita semestralment i publica articles de teoria antropològica i recerca etnogràfica, encara que està oberta a temes, enfocaments i metodologies diverses.

Nascuda la primavera del 2003, la revista segueix mantenint avui un alt nivell d’exigència i originalitat mitjançant l’aplicació d’un sistema d’avaluació a “doble-cec” (peer-to-peer review) per a tots els articles que publica.

A partir del 2019, s’obre una nova etapa, integrant les dues revistes Quaderns i Quaderns-e en una sola publicació digital que mantindrà el nom de Quaderns.