quaderns-e

Consell de redacció

Mireia Campanera Reig – Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d’Antropologia
Rosy Lázaro – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia
Martin Lundsteen – University of Oxford / Institut Català d’Antropologia
Claudia Magaña González – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia
Fabiola Mancinelli – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia
María Offenhenden – HES-SO Valais-Wallis / Institut Català d’Antropologia
Montse Píjoan Vives – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia