quaderns-e

Consell de redacció

Mireia Campanera Reig – Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d’Antropologia
Rosy Lázaro – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia
Martin Lundsteen – Universitat Pompeu Fabra / Institut Català d’Antropologia
Claudia Magaña González – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia

Fabiola Mancinelli – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia
María Offenhenden – Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d’Antropologia

Montse Píjoan Vives – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia
Nuria Tria Paradera – Universitat Ramon Llull / Institut Català d’Antropologia


QuAderns 20 (2004). Sèrie monogràfics

Nacions vs. estats

Coordinat per Sílvia Bofill i Gerard Horta