Publicacions

Breus Clàssics d'Antropologia; 4

Sobre el principi de l’economia del pensament

Autor:

Bronislaw Malinowski. Traducció de Joan Bestard amb la col·laboració de Malgorzata Was. Pròleg de Joan Bestard

Editorial:

Barcelona: Icaria: Institut Català d'Antropologia, cop. 1995

Col·lecció:

Breus Clàssics d'Antropologia; 4

Sobre el principi de l’economia del pensament és la tesi doctoral del jove B.K. Malinowsky presentada a la Universidad de Cracòvia el 1906. En aquest escrit podem reconèixer las bases de l’empirisme que posteriorment desenvoluparà en el seu treball etnogràfic i que l’han convertit en un dels principals antropòlegs del segle XX. Malinowski analitza el principi de l’economia del pensament tal com l’utilitzen Avenarius, la versió psicològica del empiro-criticisme, i E. Mach, la versió metodològica del empiro-criticisme. En el sentit més general aquest principi indica que el pensament més correcte és aquell que utilitza menys despesa d’energia mental per la comprensió d’un món infinitament complex. Analitza si el principi de l’economia del pensament conté assumpcios metafísiques o es pot redir a elements empírics.