Publicacions

QuAderns 23. Sèrie Monogràfics

Religió, cultura i cognició. Perspectives des de l’antropologia

Coordinat per Carles Salazar i Carrasco