Publicacions

Breus Clàssics d'Antropologia; 7

L’origen del sistema classificatori del parentiu

Autor:

Lewis H. Morgan. Traducció i edició de Carles Salazar

Editorial:

Barcelona: Icaria: Institut Català d'Antropologia, cop. 1997

Col·lecció:

Breus Clàssics d'Antropologia; 7

Família, matrimoni, parentiu i organització social són conceptes que han estat indisolublement lligats a la formació de la teoria antropològica des de l’aparició de l’obra de Lewis Henri Morgan.

Per mitjà  de l’estudi dels sistemes de parentiu de diverses cultures, aquest advocat novaiorquès no només va elaborar una teoria de la història de la família i l’evolució de les societats, sinó que també va descobrir en el parentiu aquest llenguatge universal, en el qual totes les formes de vida humana hi trobaven la seva expressió, i que feien intel·ligibles tots els modes de pensament i relació social. Un llenguatge màgic que feia traduïbles tots els altres llenguatges.

L’article que presentem en aquest llibre conté de manera molt sintètica les principals conclusions a les quals va arribar Morgan, després de gaire bé deu anys d’investigació. Ens proposa la seva teoria sobre l’evolució social i de les formes de família i de matrimoni, a partir d’una anàlisi detallada de diferents tipus de nomenclatura de parentiu. Es tracta d’un text de lectura indispensable per a tos els interessats en la teoria del parentiu, en la història del pensament antropològic i per als estudiosos de la història de les ciències socials en general.