Publicacions

Breus Clàssics d'Antropologia; 3

L’etnòleg davant el colonialisme

Autor:

Michel Leiris. Edició, traducció i pròleg a cura de Manuel Delgado Ruiz.

Editorial:

Barcelona: Icaria: Institut Català d'Antropologia, cop. 1995

Col·lecció:

Breus Clàssics d'Antropologia; 3

Indeslligable la seva història a la del imperialisme occidental, l’antropologia s’ha hagut de plantejar quins són o quines han de ser les relacions de complicitat, d’indiferència o de denúncia que els seus conreadors han de mantenir envers una situació de domini de la qual, ho vulguin o no, ells mateixos en són expressió.

Molt abans que aquesta reflexió a l’entorn de l’actitud de l’antropòleg davant el fet colonial es generalitzés i es convertís en un dels afers que més vertebralment afectaria la pràctica de la professió, Michel Leiris (1901-1990), un etnòleg que va fer compatible el treball de camp i les elaboracions teòriques amb la seva condició de ser un dels escriptors francesos més destacats dels segle, ja va interrogar-se sobre aquest respecte. Els termes, en clau de compromís d’aquest qüestionament i les propostes que ell mateix suggerí apareixen condensades en aquests dos discursos, l’un pronunciat l’any 1950 davant de l’Associació de Treballadors Científics, i l’altre en el decurs del Congrés d’Intel·lectuals de l’Havana, a 1968.