Publicacions

Breus Clàssics d'Antropologia; 1

La persona a les societats primitives

Autor: Maurice Leenhardt. Edició a càrrec d’Andreu Viola Recasens.
Editorial: Barcelona: Icaria: Institut Català d’Antropologia, cop. 1995

La relació entre l’individu i la societat ha generat un dels debats centrals de les ciències socials contemporànies. L’estudi de la persona en tant que construcció cultural mitjancera entre el jo individual i el sistema social de normes i valors ens ofereix, des d’una perspectiva etnològica, una alternativa que escapa als reduccionismes psicològics o sociològics. En aquesta línia d’anàlisi, un dels precedents etnogràfics més importants el constitueixen els treballs de Maurice Leenhardt, injustament oblidats durant molt de temps i revaloritzats per l’antropologia reflexiva nord-americana des dels anys vuitanta.
Al llarg d’aquestes pàgines, l’autor documenta de forma brillant les relacions de la persona amb el mite, el llenguatge, el cos, la propietat o la cristianització entre els kanaks de Nova Caledònia, per arribat a conclusions força sugerents.

L’obra de Maurice Leenhardt (1878-1954), deixeble i successor de Marcel Mauss a l’École Practique des Hautes Études i fundador de la Societé des Océanistes de París, constitueix una de les aportacions més complexes i atípiques de l’antropologia clàssica francesa. Els dos articles inclosos en aquest volum reflecteixen el seu treball de camp continuat durant més de vint anys a Melanèsia, i ens ofereixen una excel·lent demostració de la maduresa i l’originalitat de la seva reflexió etnològica.