Publicacions

Breus Clàssics d'Antropologia; 6

Els mètodes de l’etnologia

Autor:

Franz Boas. Traducció i edició d'Àngel Martínez Hernáez

Editorial:

Barcelona: Icaria: Institut Català d'Antropologia, cop. 1996

Col·lecció:

Breus Clàssics d'Antropologia; 6

Franz Boas és sens dubte un dels autors més emblemàtics i polèmics de l’antropologia moderna. El seu paper de fundador del culturalisme nord-americà, la varietat de les seves aportacions metodològiques i empíriques, així com les seves crítiques al formalisme racial i a tot tipus de determinismes, fan d’aquest autor una figura irrepetible dins la història de l’antropologia.

A més, difícilment podem entendre el treball d’antropòlegs tan rellevants com Kroeber, Lowie, Sapir, Margaret Mead o Ruth Benedict, entre molts altres, sense tenir en compte la visió original i a la vegada rigurosa del que va ser el seu mestre comú. Va fer treball de camp i estudis entre el poble dels kwakiutl i altres tribus de les colonies britàniques.

Els tres articles inclosos en aquesta edició presenten les seves crítiques més contundents a les especulacions teòriques evolucionistes, difusionistes i fins i tot psicoanalítiques, així com els seus intents de delimitar un espai on la història i l’anàlisi cultural poguessin assolir la seva potencialitat.