Publicacions

Breus Clàssics d'Antropologia; 5

El mètode genealògic i l’origen dels sistemes classificatoris del parentiu

Autor:

William H. R. Rivers. Traducció de Joan Bestard

Editorial:

Barcelona: Icaria: Institut Català d'Antropologia, cop. 1996

Col·lecció:

Breus Clàssics d'Antropologia; 5

A la història de l’antropologia William Halse R. Rivers és recordat com l’introductor del mètode genealògic i d’una nova forma d’estudiar els problemes de parentiu. Per primera vegada gràcies al mètode genealògic es comptava amb un instrument per recollir dades objectives i exercir un control sobre la informació obtinguda que depenia menys de l’atzar i de l’objectivitat de l’observador. Aquest llibre apropa al lector tres articles de Rivers representatius del seu pensament. Un d’aquests articles és el que va servir per presentar el mètode davant l’Institut d’Antropologia com la millor manera de recollir estadístiques socials i demogràfiques. La rapidesa en el procediment i l’objectivitat en els resultats són les seves dues virtuts principals. A més de l’estudi de la varietat de sistemes de terminologies de parentiu, permet analitzar les formes de regulació del matrimoni, mesurar la influència de l’herència biològica i del medi natural, es constitueix en un instrument eficaç per estudiar les migracions dels pobles i entra en terrenys més llunyans com ara la màgia i la religió.