Publicacions

Breus Clàssics d'Antropologia; 2

Assaig sobre la naturalesa i la funció del sacrifici

Autor:  Marcel Mauss i Henri Hubert. Edició, traducció i pròleg a cura de Manuel Delgado Ruiz.
Editorial:  Barcelona: Icaria: Institut Català d’Antropologia, cop. 1995

Aparegut en forma d’article a L’Anne Sociologique, l’any 1899, aquest text de Marcel Mauss (1872-1950) i Henri Hubert (1872-1927) ha de ser amb tota justícia considerat com l’obra fundadora de l’escola sociològica francesa. 

A més d’aquest mèrit, que ens permet de trobar-hi l’esquema explicatiu que ells mateixos i el propi Émile Durkheim haurien d’aplicar poc després a la globalitat dels fets socials, Mauss i Hubert van destil·lar al llarg d’aquest Assaig sobre la funció i la naturalesa del sacrifici apreciacions sobre l’eficàcia ritual, el trànsit entre allò visible i allò invisible i la lògica de les mediacions socials que aquells que van assumir la seva herència intel·lectual haurien de col·locar en la base de les teories que han acabant esdevenint centrals en sociologia, etnologia o filosofia. De tal manera, enormes parcel·les de l’obra de Griaule, Bataille, Leiris o Lévi-Strauss restarien a les fosques si no se les il·luminés amb l’extraordinari ascendent que sobre aquests autors exercí la teoria que Mauss i Hubert elaboren a propòsit de l’intercanvi sacrificial.