Publicacions

Aprehendre la diferència. Processos de discapacitació a la Barcelona contemporània

Autores:  Cristina Arroyo, Juan Endara i Núria Sala
Editorial: Pol·len Edicions, 2018
Col·lecció: L’Observatori

Aquest és un llibre que situa en primer pla els processos socioculturals que conformen la discapacitat com a categoria diagnòstica i formal, productora de diferència i alteritat, com a habitus adquirit i com a identificació jurídicpolítica.

Emprant una mirada etnogràfica fruit de les recerques pròpies de les autores en diferents contextos de la província de Barcelona, s’aborden tres àmbits essencials (educatiu, jurídic i laboral) en la conformació de disposicions socials. Les autores s’interroguen sobre les dinàmiques de socialització i diferenciació (producció, reproducció i subversió) a través de les experiències viscudes de les persones identificades amb la categoria social de la discapacitat.

Des d’una perspectiva antropològica, aquesta obra busca contribuir a la desnaturalització de les lògiques que dominen les mirades apreheses entorn la discapacitat.

Les autores són membres del Grup de Treball en Discapacitat i Antropologia de l’ICA.

El llibre ha estat possible gràcies a l’Ajut per Publicacions de l’Institut Ramon Muntaner rebut per l’ICA i al suport de Pol·len Edicions. 

De venda a: https://pol-len.cat/llibres/aprehendreladiferencia/