Publicacions

Antropologia del parentiu. La diversitat cultural de les relacions familiars

Autor: Xavier Roigé, Adela García, Mireia Mascarell (eds.)
Editorial: Barcelona: Icaria: Institut Català d’Antropologia, DL 1998
Col·lecció: Icaria antropologia; 7

Els treballs aplegats en aquest llibre mostren mirades diferents sobre el parentiu, des de temàtiques i des d’àmbits allunyats en el temps i en l’espai. Però per sobre de les diferències, i fins i tot de les posicions teòriques diverses, que reflexen aquests articles, pot trobar-s’hi un mateix fil conductor, reflexat en el títol: la diversitat cultural de les relacions familiars.
Avui en dia estem molt acostumats a sentir un discurs que preconitza la idea que en el domini familiar, s’està produint una homogeneïtzació de les pràctiques demogràfiques, culturals i ideològiques, de manera que la família està tendint vers l’idèntic.

L’objectiu que perseguim en aquest llibre consisteix en conèixer millor la continuïtat i el canvi, l’homogeneïtat i la diversitat de les formes culturals de les relacions de parentiu.

La comparació de realitats culturals diverses (urbanes i rurals, històriques i actuals, europees i extraeuropees) permet entreveure les continuïtats i els canvis, l’homogeneïtat i la diversitat de parentiu. El mosaic de temes proposats en aquest llibre insisteixen en la diversitat de cultures del parentiu, ja sigui en la perspectiva històrica (segle XVIII, XIX, actualitat), geogràfica (Turquia, Marroc, Macau, Irlanda, Castella, Equador, França, diverses zones de Catalunya), i de diferents grups socials i culturals.

L’origen d’aquest llibre està en la trajectoria del Grup d’Estudis sobre Família i Parentiu i aplega bàsicament els treballs presentats als seminaris portats a terme des de la seva creació l’any 1991 fins al 1995.

+ info: https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=337