L'ICA

Estatuts

Estatuts de l’Institut Català d’Antropologia (ICA), aprovats en l’Assemblea general extraordinària celebrada a Barcelona amb data 21 de setembre de 2009.

Arxius relacionats: