L'ICA

Presentació

Desde la seva creació l’any 1978, l’Institut Català d’Antropologia ha tingut com a principal objectiu treballar per difondre els coneixements i pràctica de la disciplina antropològica i per crear un espai de discussió, investigació i aprofundiment científic de la societat i cultura a Catalunya. En els seus inicis aquesta institució va néixer a partir de la inquietud d’un grup d’antropòlogues i antropòlegs per obrir noves perspectives i formes de treball. Actualment compta amb unes 400 persones afiliades i diversos grups de treball.

Des dels seus inicis molts han estat els seminaris, conferències, col·loquis, taules rodones i sessions de treball organitzats per l’ICA amb l’objectiu d’oferir una formació continuada de la disciplina. Les temàtiques tractades són amplies i diverses: minories ètniques i marginació social, societats americanes i africanes, societats rurals i urbanes, moviments migratoris, metodologia i pensament històric, Antropologia i salut, treball i família, estudis de gènere, parentiu, etnomusicologia, … etc. Entre els professionals estrangers que ens han visitat figuren: Pierre Bonte, Jimmy Fernandez, Jonathan Friedman, Maurice Godelier, Mike Gilrenan, Marvin Harris, Claude Meillassoux, Rodrigo Montoya, John V. Murra, Julian Pitt-Rivers, Martine Segalen, entre d’altres. Entre les activitats organitzades per el nostre institut s’ha d’assenyalar el Quart Congrés Internacional de l’EASA European Association of Social Antropologists, que es va celebrar a Barcelona al juliol de 1996.

Arxius relacionats: