Notícies

Logo Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE)

02/06/2020

Butlletí ASAEE maig 2020

L’Asociación de Antropología del Estado Español publica un nou butlletí amb les informacions més destacades d’aquests darrer mes.

22/05/2020

Publicat el nou número de Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia

No 35 (2019): Transformaciones sociales y significados del trabajo. Aportaciones desde la antropología.
Amb aquest número, Quaderns inicia una nova etapa en la qual abandona la seva edició en paper i es fusiona amb Quaderns-e, passant a ser una única publicació online de caràcter semestral i estrenant una nova plataforma digital d’accés obert.