Grups de treball i recerca

Antropologia del cos

Presentació

El principal interès d’aquesta iniciativa és el de formar un grup de treball centrat en l’Antropologia del Cos tot sumant-nos així als darrers corrents dins de la disciplina que a partir de la idea de corporeitat (Csordas) explora el cos com  a veritable camp de cultura,  com a producte directe, per tant, dels vectors socials i culturals, i al mateix temps com a agent que participa de manera activa en el món social.

Entre els diferents objectius el nostre grup serà treballar sobre la problemàtica del cos com a construcció simbòlica, com objecte de presentació i com objecte de representació. Ens interessen les conceptualitzacions sobre el cos, els seus usos i pràctiques socials. De manera resumida, ens interessa l’estudi de la corporeïtat humana com a fenomen social i cultural a partir dels tres nivells diferenciats d’anàlisi formulats per Scheper-Hughes i Lock[1]:  (a)  el cos individual, entès en el sentit fenomenològic de l’experiència viscuda en el cos, (b) el cos social, usos representacionals del cos en la seva qualitat de símbol natural i (c)  el cos polític: el cos humà com a eina o arma de domesticació i disciplinament i d’identificació, subjecció i resistència.

—-

[1] Nancy Scheper-Hughes, Margaret M. Lock, “The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology”,  Medical Anthropology Quarterly, 1/1, 1987, pp. 6-41.