Grups de treball i recerca

Perifèries Urbanes

Presentació

El grup de treball Perifèries Urbanes té la finalitat d’estudiar les relacions que hi ha entre les transformacions de l’espai físic de la ciutat i les modificacions de l’estructura social de les comunitats que hi habiten. La correlació i la retroacció entre les formes dels païsatges urbans i dels païsatges humans han constituït la base de nombroses investigacions ja realitzades abans pels membres del grup amb un interés comú: crear un marc formal dins el qual continuar estudiant aquest tipus de dinàmiques fins al moment centrades a la ciutat de Barcelona, tot i que necessariament amb un enfoc comparatiu. El terme perifèria, en aquest sentit, més que una designació geogràfica, és per a nosaltres un objecte de reflexió sobre el centre i els marges de la ciutat; en particular, sobre les correspondències o contradiccions entre marginalitat espaial i marginalitat social al territori urbà.

Amb aquesta perspectiva s’ han realitzat ja estudis al barri del Poblenou i del Raval. Els projectes en curs es centren sobre els barris de La Mina i del Bon Pastor. 

Objectius

L’estudi antropològic i històric de les dinàmiques socials que acompanyen les transformacions de les ciutats.
L'estudi i la problematització de les relacions d'homologia o de retroacció entre espais físics i estructures socials, dins dels àmbits urbans.
L'anàlisis de la construcció, del manteniment i de la contestació de les estructures de poder i de dominació que acompanyen o són recolzades per aquestes organitzacions espaials i socials.
La comparació històrica dels processos de construcció, deconstrucció i reconstrucció de les comunitats humanes a través de les modificacions dels espais físics.
La recopilació de material documental, de fonts escrites i de fonts orals, sobre els processos estudiats i les vivències de les persones que els protagonitzen; i l'anàlisi creuada de les fonts, amb una perspectiva propera a la de la història de fonts orals.
L'elaboració d'una metodologia de recerca sobre dinàmiques de transformació social, a utilitzar en cas de ser requerit pels habitants o tècnics d'un barri.

Funcionament

El grup treballarà sobre diferents projectes, centrats geogràficament i temporalment, tot i que amb l'objectiu de construir un fons comú de documentació sobre les problemàtiques estudiades.
Els membres es reuniran amb freqüència semestral pel manteniment del funcionament del grup de treball.
La memòria anual de les activitats del grup serà lliurada per a la publicació al web de l'ICA, per tal de compartir els resultats de l'activitat del grup amb eventuals nous membres de l'ICA que estiguin interessats en aquests temes.

Membres actuals

Stefano Portelli
Agustín D'Onia
Ainhara Del Pozo Nogales
Juan Granero Bellver
Ricard Gratacòs Batlle
Sarai Martín López
Iván Ramírez Osorio
Lluís Ramoneda Aiguadé
Carlos Valiente Rodríguez

Notícies relacionades

Entrevista a Stefano Portelli, coordinador del grup. (12-05-2020)
 
La recent declaraciò de la Unesco de la música gnawa com a part del patrimoni immaterial marroquí genera una sèrie de contradiccions, també perquè els espais importants de la cofradia gnawa estan patint els efectes de la monumentalització de les antigues 'medines'. En aquesta entrevista, gairebé tota en Arab marroquí (amb subtítols), Stefano Portelli discuteix amb els músics Khalil Mounji de Casablanca i Salim Gnawa de Marrakech les contradiccions creuades entre gentrificació de les ciutats i patrimonialització de la cultura popular. L'entrevista va tenir més de 4,200 visualitzacions i centenars de comentaris, i és la primera d'una sèrie a la qual van participar altres estudiosos de la música Gnawa.
 
 

Darreres publicacions

Portelli, Stefano. (2019). From the Horizontal to the Vertical: The Displacement of Bon Pastor in Barcelona. ACME. https://acme-journal.org/index.php/acme/article/view/1824
 
Stefano Portelli. (2020). A Horizontal City: Living Anarchism in Barcelona's Peripheris, in Milstein, C. Deciding for Ourselves: The Promise of Direct Democracy. AKPress. pp.25-43.