Grups de treball i recerca

Neòfit(a): Grup de Treball d’Investigadors/es Novells

Objectius i temàtica

Fomentar i impulsar la participació i implicació de joves i investigadors/es
novells dins de l’ICA, a partir d’oferir:

  • Un espai on plantejar recerques, dubtes, debats i problemàtiques entre iguals.
  • Un espai on divulgar els avantatges que té ser antropòleg/a dins l’ICA.
  • Un espai on impulsar la publicació i participació d’iniciats en els debats contemporanis.
  • Un espai on col·laborar, des dels investigadors/es novells/es, a posar l’antropologia dins de l’esfera pública i més propera a l’àmbit no acadèmic.
  • Impulsar i reflexionar des de investigadors/es neòfits/es una antropologia accessible i divulgativa, que respongui a les necessitats i inquietuds socials.
  • Entendre les relacions novells – veterans dins el panorama de
    l’antropologia a Catalunya.

Línies de recerca i eixos temàtics

Es plantejaran i s’aniràn definint constantment en funció de les voluntats, necessitats i interessos de les persones integrants.

Metodologia de treball

  • Organitzar seminaris, sessions de treball i de debats per a investigadors/es novells.
  • Desenvolupar recerques i fer-ne difusió dels resultats a través de diversos mitjans (conferències, exposicions, articles, etc.)

Pla de treball previst

L’objectiu és poder realitzar un mínim de tres trobades al llarg del curs. A més, la intenció és poder organitzar debats, seminaris i jornades, a més de la publicació i difusió de resultats i reflexions vinculades amb els objectius del grup de treball i les recerques que s’estiguin desenvolupant en aquell moment.

Membres del Grup

Anna Clapés González
Ann Gómez León
Laia Mas Rivera
Marta Rallo Arnau
Cèlia Tena Laguna
Martí Torra Merín