Grups de treball i recerca

Grup d’Investigació Religió, Ritual i Poder (GIRRPO)

Presentació

Aquest grup està format per antropòlog@s especialitzad@s en les àrees de la religió i del ritual que es proposen discutir i presentar a través de conferències i debats les temàtiques religioses contemporànies des d’una perspectiva antropològica. En una època en la qual molts conflictes soci-polítics s’intenten explicar a través de motivacions religioses, es torna cada vegada més important de-construir mitjançant una anàlisi crítica els múltiples estereotips que encara existeixen sobre els conjunts mític-religiosos propis de les diferents cultures, per a permetre un veritable diàleg amb i entre les religions.

Historial d'activitats