Grups de treball i recerca

Grup d’Estudis en Antropologia i Significats del Treball (GREAST)

Presentació

El treball és un dels factors principals per a la integració i la identificació de les persones que determina les relacions socials. Exerceix un domini en l’economia i en la identitat social i personal, en una relació recíproca que s’integra en el marc de realitats culturals i socioeconòmiques concretes i globalitzades. Les noves tendències econòmiques i socials comporten reordenaments del treball i de la vida que impliquen el replantejament del seu anàlisi. Aquestes dinàmiques estan fonamentades en una concepció econòmica i simbòlica i es relacionen amb les modalitats, les limitacions i les oportunitats de les pràctiques de treball, que precisen ser explorades a partir dels seus significats en les formes de vida.

En la línia d’aquestes observacions, el Grup d’Estudis en Antropologia i Significats del Treball – GREAST s’estableix en base a, d’una banda, l’interès en relació als processos i les dinàmiques de treball contemporànies, si bé contemplant la vessant diacrònica que els hi dóna sentit i, de l’altra, a la necessitat d’ampliar el coneixement sobre la realitat social y del treball. Aquesta iniciativa es planteja des de la diversitat d’eixos temàtics que són estructurats en dues línies de recerca i tres eixos transversals, amb l’objectiu d’evidenciar les pràctiques existents en les matèries d’interès.

Objectius

Objectiu general

Fomentar un grup d’estudis per a generar coneixement i construir un espai d’anàlisi, reflexió i difusió de les qüestions i problemàtiques sobre antropologia i treball.

Objectius específics

 • Potenciar l’observació de paradigmes per a la comprensió de les pràctiques de treball contemporànies
 • Identificar i analitzar formes d’entendre i de viure el treball així com les seves implicacions
 • Examinar l’interrelació de criteris rellevants que s’enllacen dins l’àmbit de treball considerantmels que són reconeguts fora del seu context
 • Observar les transformacions i continuïtats en relació a les pautes i els processos de treball
 • Generar conclusions en relació a les troballes etnogràfiques potenciant la seva divulgació

Metodologia de treball

 • Desenvolupament de tasques de recerca basades en el treball etnogràfic i l’anàlisi quantitatiu i de fonts bibliogràfiques
 • Realització de sessions de grup per a l’exposició i l’intercanvi d’idees, discussió literària i exploració de les recerques etnogràfiques desenvolupades
 • Difusió dels coneixements generats mitjançant congressos, jornades, seminaris i publicacions

Línies de recerca

 1. Articulació de les idees sobre bona vida en les pràctiques de treball. Analitzem com s’articulen les percepcions de subsistència i satisfacció en relació a les idees sobre bona vida, el desenvolupament de les pràctiques de treball i les relacions socials que s’involucren, tenint en compte quins valors i grau d’importància són definits entre les pràctiques econòmiques i les expectatives de vida.
 2. Esclavitud moderna en els límits de la (i)legalitat. Observem les diferents formes de treball forçat que es contextualitzen en els límits del que és legal i ilꞏlegítim, així com els seus processos, els factors determinants que s’involucren i el seu impacte, considerant l’esclavitud moderna en base a la coerció per penalitzacions i/o amenaces psicològiques, físiques o financeres.

Eixos temàtics

 1. a) Noves i velles tendències en els processos i les pràctiques de treball contemporànies. Quotidianitat i evolució en les formes de treball. Estratègies i transformacions en els comportaments, els processos i els valors dels continguts del treball.
 2. b) Diferenciació en el context de treball des de la perspectiva ètica i del comportament. Construcció de les desigualtats i dels privilegis en les trajectòries d’inserció i en el desenvolupament de les pràctiques laborals. Implicacions i el seu impacte.
 3. c) Accés al treball des d’una perspectiva comparativa internacional. Estructura ocupacional, mercat i politiques de treball.