Grups de treball i recerca

Grup de Recerca en Antropologia Jurídica

Presentació

L’antropologia s’ha interessat des de sempre per les normes que les diferents societats i grups es donen per organitzar la convivència, per les respectives nocions de justícia i dret o els mecanismes que es fan servir per preveure i resoldre els conflictes. Aquest grup de recerca neix al voltant d’aquests interessos i amb la voluntat de desenvolupar el seu estudi, tot posant en contacte antropòlegs (i professionals del dret o d’altres disciplines) que estudien temes de l’àmbit de l’antropologia jurídica.

Definim aquest àmbit d’una manera àmplia, incloent, entre d’altres qüestions: la reflexió teòrica sobre el concepte de justícia, dret o ordre social; l’anàlisi empírica d’institucions jurídiques (del dret de propietat, de la figura del jutge, els àrbitres…) i de sistemes de prevenció i resolució del conflicte concrets; o la comparació de diferents cultures i ordres jurídics (de tipus vindicatori, estatals, informals, etc.).

Posar en contacte investigadors i investigadores que treballen en l’àmbit de l’antropologia jurídica, difondre els seus treballs i desenvolupar conjuntament projectes de recerca.

Objectius

Posar en contacte investigadors i investigadores que treballen en l’àmbit de l’antropologia jurídica, difondre els seus treballs i desenvolupar conjuntament projectes de recerca.

  • Fomentar el treball en aquest àmbit d’estudi, organitzant activitats de recerca i difusió al voltant dels seus temes:
  • la definició del dret i la justícia,
  • la constitució de l’ordre social i el funcionament de les institucions jurídiques,
  • els mecanismes de prevenció i resolució del conflicte,
  • la interacció entre cultures jurídiques distintes,

Activitats

- 25/04/2019 17:30 Seminari "Indefensió i ficcions jurídiques en l'àmbit laboral: alguns casos jurisprudencials".
Lloc: Institut d'Estudis Catalans (sala Fontserè), carrer del Carme 47, Barcelona.

- 20/03/2019 17:00 Seminari: "El valor moral de les fotografies de víctimes del franquisme". Debat amb en Jorge Andrés Moreno, autor del llibre El duelo revelado. La vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo.
Lloc: Seminari del Departament d'Antropologia Social (2a planta, Facultat de Geografia i Història U.B., c/Montalegre 6).

- 28/02/2019 17:00. Seminari: 'La doble moral entorn de la mutilació genital femenina: casos judicials i mesures de protecció internacionals'. A càrrec de Pilar Rodríguez Suárez.
Lloc: Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme, 47) - sala Puig i Cadafalch.