Grups de treball i recerca

Grup de Recerca en Antropologia i Arquitectura (GRANAR)

Presentació

El vincle entre l’Antropologia i l’Arquitectura permet analitzar els factors econòmics i polítics que determinen el procés de materialització de l’espai, sense descuidar els impactes socials generats amb les reformes urbanístiques. En aquest sentit, el grup promou recerques i activitats orientades a conciliar l’enfocament projectual i etnogràfic propi de les dues disciplines, per tal d’indagar en les contradiccions de la ciutat neoliberal.

La reapropiació capitalista de les ciutats ha legitimat processos de regeneració urbana per mitjà de la construcció de grans projectes i obres d’arquitectura d’autor, en ordre a activar plusvàlues econòmiques i simbòliques estratègiques en matèria de legitimitat política. Això ha implicat una mercantilizació de l’espai i un refinament dels controls per a l’ús de l’espai públic que han tingut un efecte depredador de la vida a la ciutat. Aquesta conflictiva relació entre la ciutat viscuda i la ciutat planificada és abordada des d’aquest grup de recerca a partir d’un enfocament construït entre ambdues disciplines.

Objectius

Posar en contacte a investigadors i professionals de diversos camps de coneixement que treballin en l'àmbit del que alguns autors han definit com a "antropologia arquitectònica" per emprendre recerques i altres activitats acadèmiques que generin trobades de debat sobre la temàtica.

Objectius específics:

  • Organitzar jornades i seminaris que abordin el vincle entre la tasca projectual i l'etnografia.
  • Construir una xarxa d'entitats, col·lectius i grups de recerca especialitzats en Antropologia i Arquitectura.
  • Promoure l'execució de projectes i activitats a partir de la mediació de l’espai construït i les estructures socials.
  • Contribuir a les anàlisis existents sobre la producció de l'espai des d'una perspectiva que reconegui les afectacions entre l'urbanisme i la vida quotidiana.
  • Difondre i treballar en publicacions que aportin a la construcció epistemològica i metodològica de la temàtica proposada.
     

Membres fundadors

Gabriela Navas, Marta Contijoch,  Antigoni Geronta, Maribel Cadenas, Raúl García i Dolors García

Historial d'activitats